WSV Crescendo Schinnen

 

logo

 

qw3
qqq
aa
awe
aqw
gat
gat

 

 

HISTORIE!

 

 

Op 1 juni 1961 werd in Schinnen de wandelvereniging Crescendo opgericht.Initiatiefnemer was dhr. Hein Cuijpers, nu wonende in Sweikhuizen.

Het bestuur bestond uit:
Dhr. H Cuijpers: Voorzitter – Penningmeester,
Dhr F.Hennen: Secretaris.
Mej. F. Siebert: Bestuurslid.
Dhr. B. Degreef: Bestuurslid.
Dhr. J. Heutmakers: Bestuurslid.


De vereniging bestond uit 40 leden.

(zie foto’s).

Het clublokaal was gevestigd in café Beurskens en later in café Nova beiden in Schinnen.

Op het hoogtepunt bedroeg het ledenaantal meer dan 100. Later liep dit terug tot rond de 80.
Op 1.6.2009 bedraagt het ledenaantal 47.

De contributie bedroeg voor junioren1 gulden, verhoogd in 1974 tot Fl 1.25 en in 1976 tot 2 gulden.
Voor de senioren  was dat resp. 1,50 gulden, 2 gulden en Fl.2,50.

De verenigingsleden waren, naar leeftijd, onder verdeeld in:
Aspiranten, liepen de 5 km.
Junioren, liepen de 10 km
Senioren., liepen de 15 km en meer.


Elke groep stond onder leiding van een groepsleider die hier een speciaal examen voor had afgelegd.
Door de vereniging werden aan diverse wandelingen tot zelfs in België en Holland deelgenomen. De reis ging steeds met de bus.
Het aantal prijzen, gewonnen bij die wandelingen, is buitengewoon groot. Om toen met de voorzitter te spreken:”Hoeveel bekers hebben we eigenlijk”.
Tevens werd in het archief een aantekening gevonden dat enkele leden examen hadden gedaan in Voetverzorging en een cursus Verkeer.

Tijdens de wandelingen werd in uniform gelopen d.w.z. de jongens in hemd en lange broek en de meisjes in bloes en rok.

Tussentijds zijn nog enkele bestuurswijzigingen geweest.

(zie bestuurleden voor tegenwoordig bestuur)